یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 11:05

ترجمه چیست

آن چه از مفهوم واژۀ ترجمه بر می آید، برگران متن از زبانی ( زبان مبدا ) به زبان دیگر ( زبان مقصد ) است برای مثال ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی به فارسی به نحوی که کمترین افزایش یا کاهشی در صورت و معنا رخ ندهد. این یک تعریف دقیق که صرفا جنبه نظری دارد چراکه هیچ پیامی را نمی توان میان دو زبان انتقال داد بدون اینکه کوچکترین تغییری در صورت یابد. این امر به دلیل ساختارهای متفاوت زبان ها و استفاده از واژگان خاص آن زبان است که ممکن است در زبان دیگر واژه معادل نداشته باشد. بنابراین مترجم ناگزیر است تا با حذف  و یا اضافه کردن برخی ویژگی ها ترجمه را انجام دهد. برای برسی مسئله فوق دانش ترجمه شناسی به وجود آمد. در این علم ترجمه به دو گونه دسته بندی شده است. ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب. ترجمه شفاهی برگردان گفته از زبان مبدا به زبان مقصد است و ترجمه مکتوب نیز طبعا به معنای برگردان متن است که این کار توسط مترجم آنلاین نیز می تواند انجام گردد.

ترجمه شفاهی : این نوع ترجمه دارای دو گونه اصلی است :

الف: ترجمه همزمان

ب : ترجمه نا همزمان

تفاوت میان این دوگونه ترجمه شفاهی در ارتباط با زمان است. در ترجمه شفاهی همزمان، مترجم فوری یک یا چند واژۀ نخست از زبان مبدا را دریافته و برگردان می کند و با اختلاف زمانی اندک با پایان گفته، برگردان به زبان مقصد را تمام می کند.

در ترجمه شفاهی ناهمزمان یا پیاپی مترجم پس از درک یک یا چند جمله و در زمان مکث گوینده برگردان را برای مخاطبین بازگو می کند. در این نوع ترجمه، مترجم باید بخشی از گفته را که شنیده در ذهن خود نگه دارد یا در برخی موارد یادداشت براداری کند. بنابراین در این موارد لازم است مترجم تند نویسی و اختصار نویسی را نیز بداند.

مهمترین تفاوت میان ترجمه شفاهی و مکتوب، مساله زمان است. زمان در ترجمه شفاهی بسیار کوتاه و در حدود چند لحظه یا دقیقه است. درحالیکه در ترجمه مکتوب چنین نیست و زمان بیشتر به سنجیده تر شدن متن ترجمه می انجامد. استفاده از لغتنامه به عنوان ابزار کمکی نیز به این سنجیدگی کمک می کند.

ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب ماهیتا متفاوتند. مترجم شفاهی الزاما مترجم کتبی خوبی نیست و عکس این موضوع بیشتر صادق است. مترجم شفاهی باید در مورد موضوع مورد ترجمه آگاهی کامل داشته باشد اما این آگاهی برای مترجم کتبی الزامی نیست. بعلاوه کمبود زمان در ترجمه شفاهی برگردان نسنجیده وی را از قبیل عدم رعایت ترتیب واژه ها، بکارگیری ویژگیهای گفتاری و غیره را قابل توجیه می سازد، اما چنین توجیهی در ترجمه کتبی قابل قبول نمی باشد.

ترجمه مکتوب

دامنه کاربرد ترجمه شفاهی بسیار کم و محدود به محافل سیاسی، مصاحبه ها و گفتگوهای دولتی و سمینارها می باشد.اما محدودیتی در ترجمه مکتوب وجود ندارد.

واحد ترجمه :

برشی از زنجیره مورد ترجمه از زبان مبدا که به عنوان واحدی برای معادل یابی از سوی مترجم در نظر گرفته می شود، واحد ترجمه نام دارد که می تواند واژه، جمله یا عبارت باشد. ترجمه بر حسب واحد برگزیده شده، دست کم دارای سه مرحله است.

الف : ترجمه تحت اللفظی

واحد ترجمه در این مرحله واژه است، یعنی به ازای هر واژه در زبان مبدا یک واژه در زبان مقصد آورده می شود. این مرحله از ترجمه برای برگردان بسیاری از شبه جمله ها و واژه های مرکبی بکار می رود که معادل دقیقی برای آنها در زبان مقصد موجود نیست. اما به ندرت می توان جمله ای را تماما به همین صورت ترجمه کرد زیرا در چنین شرایطی یا ساخت دستوری زبان مبدا به زبان مقصد تحمیل می شود مانند :

He gave me a book to read

او داد به من کتابی برای خواندن

ویا جمله به دست آمده در زبان مقصد مفهوم جمله زبان مبدا را ندارد!

He kicked the bucket

او به سطل لگد زد.

ب : ترجمه جمله

در این مرحله واحد ترجمه جمله است که در آن قواعد دستوری و شیوه آرایش واژگان در زبان مبدا در نظر گرفته می شود. بنابراین هر جمله از زبان مبدا با حفظ معنای تک تک واژه ها به جمله ای در زبان مقصد ترجمه می شود.

پ : ترجمه آزاد

در این مرحله واحد ترجمه عبارت یا پاراگراف است و مترجم در چند جمله پیام زبان مبدا را در قالب چند جمله در زبان مقصد برمی گرداند. در این ترجمه افزایش و کاهش در نهایت خود بکار می رود.

بنابراین می توان مشاهده کرد که مطلوب ترین واحد برای ترجمه، جمله است. هر چند دونوع دیگر ترجمه یعنی ترجمۀ تحت اللفظی و ترجمه آزاد نیز در شرایطی راهگشاست. در بسیاری از موارد که متن زبان مبدا با برچسب ترجمه ناپذیر مشخص می گردد، تنها راه حل، ترجمه آزاد است.

ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی

در جریان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدا و مقصد درگیر است و می بایست سعی بر آن داشته باشد که خواننده، ترجمه اش را دریابد و ضمنا پیام نویسنده نیز تحریف نشود. مترجم بسته به نوع متن و هدف ترجمه گاه بیشتر به گیرنده پیام و گاه به فرستنده پیام توجه نشان می دهد.

ترجمه معنایی، نویسنده را مهمتر از خواننده درنظر می گیرد. بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که  ساخت های صوری و معنایی نا مأنوس به زبان مقصد راه یابد. در این نوع ترجمه سعی بر آن است تا تمامی الگوهای ساختی و معنایی زبان مبدا به زبان مقصد برگردد و گاه بر آن تحمیل شود و طبیعی است که چنین ترجمه ای را به راحتی نمی توان خواند.

از سوی دیگر در ترجمۀ ارتباطی، خواننده مهمتر از نویسنده به شمار می رود. مترجم سعی برآن خواهد داشت تا متن ترجمه شده را حتی الامکان برای خواننده مأنوس سازد، بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که متن بدست آمده به طور کامل گفتۀ نویسنده نباشد.

آنچه پیشتر تحت عنوان ترجمه تحت اللفظی مطرح شد، گرایش به سمت ترجمه معنایی دارد و ترجمه آزاد نیز به ترجمه ارتباطی گرایش دارد.

برای درک بهتر موضوع می توان از نمونه هایی مثال زد:

More Catholic the Pope

ترجمه معنایی : کاتولیک تر از پاپ

ترجمه ارتباطی : کاسه داغ تر از آش

She Looks Like a red Rose

ترجمه معنایی : مثل گل سرخ می ماند.

ترجمه ارتباطی : مثل ماه می ماند.

هر دو مثال نمونه هایی از ضرب المثل ها ، عبارت های تشبیهی و اصطلاحاتی هستند که می توانند کاربرد ترجمه ارتباطی را توجیه کنند. هر چند چنین توجیهی مطلق نیست، زیرا افراط در ترجمه ارتباطی می تواند به حذف رنگ و بوی فرهنگی زبان مبدا بینجامد.

 کتاب هفت گفتار دربارۀ ترجمه  اثر دکتر کورش صفوی

بازدید 1970 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 11:05

فرم برآورد هزینه

 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام خود را وارد نمایید.
 2. ایمیل*
  لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
 3. تلفن*
  لطفا تلفن خود را وارد نمایید.
 4. بارگزاری متن
  اشکال در بارگزاری فایل
 5. حوزه متن
  Invalid Input
 6. تاریخ تحویل*
  تاریخ تحویل را وارد کنید.
 7. توضیحات
  Please let us know your message.
 8. کد امنیتی*
  Invalid Input

حاضرین در سایت

در حال حاضر 49 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند