دوشنبه, 24 شهریور 1393 ساعت 09:17

ترجمه متن ماشینی

در ترجمه متن ماشینی ویژگی‌هایی وجود دارد که نه تنها از نظر جاذبه و کشش علمی، بلکه، از دیدگاه اقتصادی و دیگر ضرورت‌ها و اقتضاهای عصر، انجام آن را کاملاً توجیه می‌کند. به عنوان مثال، در مقر سازمان ناتو در بروکسل و جامعه اروپا علی‌رغم آنکه حدود ۱۲۰۰ مترجم ورزیده به کار اشتغال دارند، در حال حاضر از  ترجمه متن نیز استفاده می‌شود. دلیل این امر سرعت و هزینه‌است. میزان کاری که مترجمی ورزیده در خلال چندین روز انجام می‌دهد، توسط کامپیوتر در عرض چند دقیقه انجام می‌شود. حتی اگر

منتشرشده در ترجمه متن
سه شنبه, 11 شهریور 1393 ساعت 04:59

فرایند ترجمه

فرایند ترجمه

در پس این فرایند بظاهر آسان، عملیات شناختی پیچیده‌ای واقع است. به منظور رمز گشایی معنای متن مبدا، مترجم باید قابلیت تفسیر و تجزیه تحلیل تمام ویژگی‌های متن را داشته باشد. یک فرایند که احتیاج به دانش عمیقی از دستور زبان، جمله‌شناسی(نحو)، معناشناسی و اصطلاحات از زبان مرجع دارد به همان اندازه باید دانش مربوط به فرهنگ صحبت کنندگان آن زبان را نیز داشته باشد. از آن جهت، چالشی در ترجمه ماشینی وجود دارد که چگونه یک کامپیوتر را برنامه نویسی کنیم که بتواند همانند یک انسان متنی را بفهمد و بتواند یک متن جدید در زبان مقصد بسازد که بنظر می‌رسد توسط انسان نوشته شده‌است. این مساله ممکن است به روشهای مختلفی حل شود.

رمزگشایی معنایی متن مبدا
  کدگذاری دوباره این معنا در زبان مقصد

منتشرشده در ترجمه متن
سه شنبه, 11 شهریور 1393 ساعت 04:50

فرق ترجمه ماشینی با ترجمه انسان

ترجمه ماشيني،چه فرقی با ترجمه انسان دارد ترجمه كه توسط ماشين انجام مي شود در اين نوع ترجمهفقط از نظر ظاهري كلمات جايگزين مي شوند و حداكثر تا 20 درصد ترجمه درست مي باشد. پس اگر تعريف ترجمه را در پاراگراف قبلي در نظر بگيريم، مي توان گفت كه اصطلاح ترجمه ماشيني، غلط مصطلحي بيش نيست و بهتر است آن را فراموش كنيم و جز اين كه وقتي بيشتر از ترجمه صرف ويرايش كنيم هيچ گونه سودي ندارد. در اين نوشته هم منظور ما از ترجمه، ترجمهاست كه توسط انسان انجام مي شود. علت غير قابل بودنترجمه ماشيني هم اين است كه ترجمه نياز به قدرت درك و فهم و شعور است كه ماشين (با وجود هوش مصنوعي) فاقد آن است.  هميشه نياز به ويرايش توسط انسان را دارد.

منتشرشده در ترجمه متن
چهارشنبه, 22 مرداد 1393 ساعت 09:42

ترجمه متن و انواع آن

ترجمه متن به روش های مختلفی ممکن است صورت گیرد.این روشها به اختصار برای شما آورده شده است:

    ترجمه متن تحت الفطی و کلمه به کلمه: این نوع ترجمه با توجه با ساختار دستوری زبان مبدا صورت می گیرد و جایگاه قرارگیری کلمات طبق الگوی دستوری زبان مبدا می باشد به همین خاطر گاه آن را ترجمه ی کلمه به کلمه نیز گویند.

  ترجمه متن معنوی: ترجمه ی معنوی به معنا بیش از ساختار اهمیت می دهد و هدف انتقال معنا از زبان مبدا با ساختار طبیعی زبان مقصد است به نحوی که همان پیام را بدون تغییر از زبان مبدا با انتخاب ساختار دستوری و لغات مناسب به زبان مقصد انتقال دهد.
    ترجمه متن آزاد: در این نوع ترجمه مترجم قید و بندی برای انتقال معنا ندارد و می تواند برای فهم بهتر موضوع اطلاعاتی را که در محتوای متن مبدا موجود نیست به متن مقصد اضافه کند و ممکن است به لحاظ ساختار فرهنگی و تاریخی به محتوای متن مبدا خدشه ای وارد گردد. به همین دلیل این نوع ترجمه چندان مورد قبول عام قرار نگرفته است.
    ترجمه متن داستانی: انتقال معنا از زبان مقصد به شکل داستان روایی و بدون کم و کاست محتوا یا معنا می باشد. به طوریکه خواندن متن در زبان مقصد را برای خواننده آسان کند.

منتشرشده در ترجمه متن
یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 11:05

ترجمه چیست

آن چه از مفهوم واژۀ ترجمه بر می آید، برگران متن از زبانی ( زبان مبدا ) به زبان دیگر ( زبان مقصد ) است برای مثال ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی به فارسی به نحوی که کمترین افزایش یا کاهشی در صورت و معنا رخ ندهد. این یک تعریف دقیق که صرفا جنبه نظری دارد چراکه هیچ پیامی را نمی توان میان دو زبان انتقال داد بدون اینکه کوچکترین تغییری در صورت یابد. این امر به دلیل ساختارهای متفاوت زبان ها و استفاده از واژگان خاص آن زبان است که ممکن است در زبان دیگر واژه معادل نداشته باشد. بنابراین مترجم ناگزیر است تا با حذف  و یا اضافه کردن برخی ویژگی ها ترجمه را انجام دهد. برای برسی مسئله فوق دانش ترجمه شناسی به وجود آمد. در این علم ترجمه به دو گونه دسته بندی شده است. ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب. ترجمه شفاهی برگردان گفته از زبان مبدا به زبان مقصد است و ترجمه مکتوب نیز طبعا به معنای برگردان متن است که این کار توسط مترجم آنلاین نیز می تواند انجام گردد.

ترجمه شفاهی : این نوع ترجمه دارای دو گونه اصلی است :

الف: ترجمه همزمان

ب : ترجمه نا همزمان

تفاوت میان این دوگونه ترجمه شفاهی در ارتباط با زمان است. در ترجمه شفاهی همزمان، مترجم فوری یک یا چند واژۀ نخست از زبان مبدا را دریافته و برگردان می کند و با اختلاف زمانی اندک با پایان گفته، برگردان به زبان مقصد را تمام می کند.

در ترجمه شفاهی ناهمزمان یا پیاپی مترجم پس از درک یک یا چند جمله و در زمان مکث گوینده برگردان را برای مخاطبین بازگو می کند. در این نوع ترجمه، مترجم باید بخشی از گفته را که شنیده در ذهن خود نگه دارد یا در برخی موارد یادداشت براداری کند. بنابراین در این موارد لازم است مترجم تند نویسی و اختصار نویسی را نیز بداند.

مهمترین تفاوت میان ترجمه شفاهی و مکتوب، مساله زمان است. زمان در ترجمه شفاهی بسیار کوتاه و در حدود چند لحظه یا دقیقه است. درحالیکه در ترجمه مکتوب چنین نیست و زمان بیشتر به سنجیده تر شدن متن ترجمه می انجامد. استفاده از لغتنامه به عنوان ابزار کمکی نیز به این سنجیدگی کمک می کند.

ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب ماهیتا متفاوتند. مترجم شفاهی الزاما مترجم کتبی خوبی نیست و عکس این موضوع بیشتر صادق است. مترجم شفاهی باید در مورد موضوع مورد ترجمه آگاهی کامل داشته باشد اما این آگاهی برای مترجم کتبی الزامی نیست. بعلاوه کمبود زمان در ترجمه شفاهی برگردان نسنجیده وی را از قبیل عدم رعایت ترتیب واژه ها، بکارگیری ویژگیهای گفتاری و غیره را قابل توجیه می سازد، اما چنین توجیهی در ترجمه کتبی قابل قبول نمی باشد.

ترجمه مکتوب

دامنه کاربرد ترجمه شفاهی بسیار کم و محدود به محافل سیاسی، مصاحبه ها و گفتگوهای دولتی و سمینارها می باشد.اما محدودیتی در ترجمه مکتوب وجود ندارد.

واحد ترجمه :

برشی از زنجیره مورد ترجمه از زبان مبدا که به عنوان واحدی برای معادل یابی از سوی مترجم در نظر گرفته می شود، واحد ترجمه نام دارد که می تواند واژه، جمله یا عبارت باشد. ترجمه بر حسب واحد برگزیده شده، دست کم دارای سه مرحله است.

الف : ترجمه تحت اللفظی

واحد ترجمه در این مرحله واژه است، یعنی به ازای هر واژه در زبان مبدا یک واژه در زبان مقصد آورده می شود. این مرحله از ترجمه برای برگردان بسیاری از شبه جمله ها و واژه های مرکبی بکار می رود که معادل دقیقی برای آنها در زبان مقصد موجود نیست. اما به ندرت می توان جمله ای را تماما به همین صورت ترجمه کرد زیرا در چنین شرایطی یا ساخت دستوری زبان مبدا به زبان مقصد تحمیل می شود مانند :

He gave me a book to read

او داد به من کتابی برای خواندن

ویا جمله به دست آمده در زبان مقصد مفهوم جمله زبان مبدا را ندارد!

He kicked the bucket

او به سطل لگد زد.

ب : ترجمه جمله

در این مرحله واحد ترجمه جمله است که در آن قواعد دستوری و شیوه آرایش واژگان در زبان مبدا در نظر گرفته می شود. بنابراین هر جمله از زبان مبدا با حفظ معنای تک تک واژه ها به جمله ای در زبان مقصد ترجمه می شود.

پ : ترجمه آزاد

در این مرحله واحد ترجمه عبارت یا پاراگراف است و مترجم در چند جمله پیام زبان مبدا را در قالب چند جمله در زبان مقصد برمی گرداند. در این ترجمه افزایش و کاهش در نهایت خود بکار می رود.

بنابراین می توان مشاهده کرد که مطلوب ترین واحد برای ترجمه، جمله است. هر چند دونوع دیگر ترجمه یعنی ترجمۀ تحت اللفظی و ترجمه آزاد نیز در شرایطی راهگشاست. در بسیاری از موارد که متن زبان مبدا با برچسب ترجمه ناپذیر مشخص می گردد، تنها راه حل، ترجمه آزاد است.

ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی

در جریان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدا و مقصد درگیر است و می بایست سعی بر آن داشته باشد که خواننده، ترجمه اش را دریابد و ضمنا پیام نویسنده نیز تحریف نشود. مترجم بسته به نوع متن و هدف ترجمه گاه بیشتر به گیرنده پیام و گاه به فرستنده پیام توجه نشان می دهد.

ترجمه معنایی، نویسنده را مهمتر از خواننده درنظر می گیرد. بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که  ساخت های صوری و معنایی نا مأنوس به زبان مقصد راه یابد. در این نوع ترجمه سعی بر آن است تا تمامی الگوهای ساختی و معنایی زبان مبدا به زبان مقصد برگردد و گاه بر آن تحمیل شود و طبیعی است که چنین ترجمه ای را به راحتی نمی توان خواند.

از سوی دیگر در ترجمۀ ارتباطی، خواننده مهمتر از نویسنده به شمار می رود. مترجم سعی برآن خواهد داشت تا متن ترجمه شده را حتی الامکان برای خواننده مأنوس سازد، بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که متن بدست آمده به طور کامل گفتۀ نویسنده نباشد.

آنچه پیشتر تحت عنوان ترجمه تحت اللفظی مطرح شد، گرایش به سمت ترجمه معنایی دارد و ترجمه آزاد نیز به ترجمه ارتباطی گرایش دارد.

برای درک بهتر موضوع می توان از نمونه هایی مثال زد:

More Catholic the Pope

ترجمه معنایی : کاتولیک تر از پاپ

ترجمه ارتباطی : کاسه داغ تر از آش

She Looks Like a red Rose

ترجمه معنایی : مثل گل سرخ می ماند.

ترجمه ارتباطی : مثل ماه می ماند.

هر دو مثال نمونه هایی از ضرب المثل ها ، عبارت های تشبیهی و اصطلاحاتی هستند که می توانند کاربرد ترجمه ارتباطی را توجیه کنند. هر چند چنین توجیهی مطلق نیست، زیرا افراط در ترجمه ارتباطی می تواند به حذف رنگ و بوی فرهنگی زبان مبدا بینجامد.

 کتاب هفت گفتار دربارۀ ترجمه  اثر دکتر کورش صفوی

منتشرشده در خانه
چهارشنبه, 28 اسفند 1392 ساعت 08:48

تحویل فوری ترجمه انگلیسی به فارسی

 

از مهم ترین عواملی که سبب شده است خدمات گروه ترجمه پویا وب با استقبال بالایی مواجه شود سرعت  بالا در تحویل ترجمه انگلیسی به فارسی متون می باشد . سرعت تحویل فاکتور کلیدی در موثر بودن خدمات تخصصی ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد . سرعت بالای تحویل ترجمه در کنار تامین کیفیت بالای ترجمه زمینه ساز فعالیت مداوم گروه بزرگی از مترجمین گردیده است . بدیهی است هر مترجم توان کاری مشخصی را در طول ساعات کاری داراست ، از سوی دیگر پروژه های ترجمه ارسالی برای گروه ترجمه پویا وب در برخی موارد به بیش از چهارصد در روز می رسد !

ترجمه انگلیسی به فارسی

تیم مدیریت پروژه های فوری گروه ترجمه پویا وب ، سریعا نسبت به توزیع ترجمه برای گروه ترجمه انگلیسی به فارسی اقدام نموده و حجیم ترین پروژه ها را در بازه زمانی مقرر نهایی نموده و در قالب نسخه نهایی به صورت تایپ شده و ویرایش شده تحویل می نماید .

 

منتشرشده در ترجمه متن
چهارشنبه, 28 اسفند 1392 ساعت 08:40

خصوصیات مترجم ترجمه انگلیسی به فارسی

مترجم مجرب برای ترجمه انگلیسی به فارسی در گروه ترجمه پویا وب

انتخاب مترجم پروژه مهم ترین بخش فرآیند خدماتی در گروه ترجمه پویا وب می باشد . تشخیص دقیق مسئول مربوطه در انتخاب مترجم بر حسب توانمندی مترجم و پیچیدگی متن انگلیسی ، تضمین کننده کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی خواهد بود . گروه ترجمه پویا وب در برگزاری آزمون استخدامی و گزینش مترجم  برای ترجمه انگلیسی به فارسی تمامی جوانب کاری را رعایت می نماید به گونه ای که صرفا مترجمینی که توانایی مدیریت پروژه های تخصصی ترجمه انگلیسی به فارسی را دارا می باشند می توانند امتیاز لازم جهت همکاری به عنوان مترجم بخش ترجمه انگلیسی به فارسی را کسب کنند .

منتشرشده در ترجمه متن
چهارشنبه, 28 اسفند 1392 ساعت 08:30

ساختار منحصر بفرد زبان انگلیسی

برای ترجمه کردن یک متن البته ترجمه فارسی به انگلیسی توجه به یک سری مطالب ضروری می باشد .

در ترجمه فارسی به انگلیسی سعی برای نوشتن جملات با ساختار انگلیسی می باشد – یعنی انتقال دادن مفاهیم و معانی به ساختار زبان مقصد. بدین منظور ابتدا باید معانی جملات فارسی را برای ترجمه فارسی به انگلیسی ، پس از چند بار مرور جمله، به خوبی درک کرد. سپس همان معانی را مطابق با صرف و نحو زبان مقصد به روی کاغذ آورد. در مرحله بعد، باید جمله انگلیسی را چندین و چند بار مرور کرد تا اطمینان حاصل شود جمله نوشته شده حائز معیارهای زبان مقصد است.

منتشرشده در ترجمه متن
سه شنبه, 27 اسفند 1392 ساعت 11:14

درباره ی ترجمه انگلیسی به فارسی

 

دریافت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی به عنوان سرویسی پر طرفدار مورد توجه موج گستر ده ای از کاربران قرار گرفته است . ترجمه انگلیسی به فارسی به عنوان سرویسی مناسب  توانایی جواب دادن به نیازهای کاربران با انواع سلیقه ها  را دارد . ترجمه انگلیسی به فارسی گروه ترجمه پویا وب در زمینه ی تمامی رشته های دانشگاهیپاسخگو می باشد . ترجمه متن با سرعت فوق العاده ، در همه ی ایام می شود . کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی به صورت کامل از طرف گروه ترجمه پویا وبتضمین می گردد .

منتشرشده در ترجمه متن

در این قسمت می خواهیم در باره ی ترجمه فارسی به انگلیسی توضیحاتی را ارائه نماییم :

ترجمه فارسی به انگلیسی ، سرویسی پیچیده ، تخصصی و از نظر زمانی پر هزینه می باشد . مترجم متن باید تسلط زیادی به زبان انگلیسی داشته باشد تا توانایی آن را داشته باشد با درک کامل متن فارسی نسبت به ارائه ترجمه فارسی به انگلیسی معتبر اقدام نماید . ترجمه فارسی به انگلیسی در گروه ترجمه پویا وب توسط مترجمین برجسته و اساتید دانشگاهی انجام شده و با تضمین کامل کیفیت ، تحویل می گردد . سرعت بالای ترجمه فارسی به انگلیسی نیازمند تسلط بالای مترجم فارسی به انگلیسی می باشد و گروه ترجمه پویا وب با در اختیار داشتن تیمی توانمند از مترجمین زبده دانشگاهی در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی توانایی مدیریت تمامی درخواست های ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی را دارا می باشد .

منتشرشده در ترجمه متن
صفحه 1 از 7

فرم برآورد هزینه

 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام خود را وارد نمایید.
 2. ایمیل*
  لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
 3. تلفن*
  لطفا تلفن خود را وارد نمایید.
 4. بارگزاری متن
  اشکال در بارگزاری فایل
 5. حوزه متن
  Invalid Input
 6. تاریخ تحویل*
  تاریخ تحویل را وارد کنید.
 7. توضیحات
  Please let us know your message.
 8. کد امنیتی*
  Invalid Input

حاضرین در سایت

در حال حاضر 121 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند