بیمه بدنه در تصادف با حیوانات

بیمه بدنه در تصادف با حیوانات

تصادفات با حیوانات می تواند آسیب جدی به خودرو وارد کند. خسارات ناشی از برخورد حیوانات به وسیله نقلیه می تواند بار مالی جدی برای صاحب خودرو ایجاد کند. پس آیا حوادث حیوانی در تصادف و خسارت خودرو مشمول بیمه بدنه می شود؟ خسارت وارده به وسیله نقلیه در اثر برخورد با حیوان را چه کسی پرداخت می کند؟ برای پاسخگویی صحیح به این سوالات، لازم است تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

آیا بیمه بدنه خسارت تصادف با حیوانات را پوشش می دهد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم؛ بله، بیمه بدنه خسارت های ناشی از تصادف با حیوانات را پوشش می دهد. برای مثال اگر در جاده ای درحال حرکت بودید و با حیوانی مانند سگ برخورد کردید باید بایستید. هنگام تصادف با چنین حیواناتی، بدنه ماشین آسیب جدی می بیند. در این صورت بهتر است با پلیس راهنمایی رانندگی تماس بگیرید تا برای نوشتن گزارش و کروکی کشیدن به صحنه بیایند. در صورت داشتن بیمه بدنه، شما می توانید با استفاده از این گزارش، خسارت وارد شده بر خودروی خود را توسط بیمه دریافت کنید.

یک نکته مهم دیگر وجود دارد که بهتر است به آن نیز توجه کنید. اگر حیوانی که با آن تصادف می کنید، صاحب داشته باشد، ممکن است به مشکل بخورید. صاحب حیوان می تواند از شما شکایت کرده و به دنبال خسارت جانی وارد شده بر حیوان باشد. در این صورت شما نمی توانید با استفاده از بیمه بدنه خسارت صاحب حیوان را بدهید.

در چنین موقعیتی، بیمه شخص ثالث می تواند به کمک شما بیاید. اگر بیمه شما این مورد را پوشش دهد، صاحب حیوان آسیب دیده، می تواند هزینه های دامپزشکی حیوان را از بیمه شما دریافت کند. همچنین شما نیز می توانید به کمک بیمه بدنه خسارت های وارد شده بر خودرویتان را دریافت کنید.

درباره ی dcrtsadfuo