بیمه شخص ثالث هنگام فروش خودرو

بیمه شخص ثالث هنگام فروش خودرو

بیمه شخص ثالث، الزامات سفر ایمن را برای راننده برآورده می کند. توجه داشه باشید که در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث، حق تردد در خیابان ها را نخواهید داشت، در غیر این صورت، متخلف محسوب می شوید و اگر پلیس متوجه شود، خودرویتان توقیف شده و به پارکینگ منتقل می شود.

در این مقاله می خواهیم به یکی از پرتکرارترین سوال ها در رابطه با بیمه شخص ثالث بپردازیم. سوالی که وجود دارد این است که آیا هنگام فروش خودرو، بیمه به صاحب جدید وسیله نقلیه منتقل می شود یا باطل می شود؟ در ادامه پاسخ این سوال را شرح داده ایم .

بیمه شخص ثالث هنگام فروش خودرو

سرنوشت بیمه شخص ثالث پس از فروش خودرو

مالک خودرو باید ظرف ۱۰ روز به شرکت بیمه اطلاع دهد تا پس از فروش خودرو، حق بیمه ثالث بازپرداخت شود.  تاریخ تعیین شده در دفتر اسناد رسمی در زمانی که راننده، وسیله نقلیه را در مهلت های تعیین شده به فروش می رساند، مبنا قرار می گیرد. در هر موردی که بیمه شده تغییر کند، قرارداد جاری به طور خودکار از تاریخ تغییر منقضی می شود و حق بیمه به صورت روزانه به شخص مربوطه مسترد می شود.

به بیان دیگر، با توجه به شرایط عمومی بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه باید پس از فروش خودرو، از بیمه نامه انصراف دهد. در صورت درخواست ابطال بیمه نامه، شرکت بیمه موظف است حق بیمه روزهای باقیمانده را به شما بازپرداخت کند.

آیا خودروی بدون بیمه فروخته می شود؟

خودرو بدون بیمه شخص ثالث قابل فروش نیست. در طی مراحل فروش در دفتر اسناد رسمی، وسیله نقلیه بدون بیمه فروخته نمی شود. بیمه نامه شخص ثالث باید در زمان فروش انجام شود. در صورتی که خودرو پس از پایان مدت بیمه نامه فروخته شود، بلافاصله پس از فروش با بیمه مجدد قابل ابطال است.

بیمه شخص ثالث هنگام فروش خودرو

درباره ی dcrtsadfuo